”Rodic förtjänar de här målen”

Plockade viktiga poäng i guldstriden