Kindberg till attack: ”Det är bara svammel”

Av:

Publicerad:
Uppdaterad:

HÄRNÖSAND. Det var en nöjd, segerviss och stridslysten Daniel Kindberg som mötte pressen efter försvarets sakframställan i Ångermanlands tingsrätt idag.

– Det är bara svammel, fräste Kindberg om tesen som åklagarsidan byggt målet kring.

Den tidigare ordföranden för Östersunds FK gav ett avslappnat och övertygat intryck under de två första rättegångsdagarna i förra veckan.

– Allt får sin förklaring på måndag, sa Daniel Kindberg, 51, inför helgen.

I dag var det så måndag och dags för försvarets sakframställan. De tre åtalade nekar till samtliga åtalspunkter och deras advokater la fram en gemensam linje:

Åklagarsidan påstår att inget arbete är utfört, försvaret att allt arbete är utfört. Åklagarsidan påstår att fakturorna är osanna, försvaret att det rör sig om riktiga fakturor.

3600 liter diesel i mobil tank

I detalj:

Åklagarsidan påstår att den medåtalade ”Sollefteåföretagarens” flyttfirma bara haft 0,44 anställda under åren 2013–2017 – försvaret visade att firman betalat ut lön till över 80 olika personer under perioden.

Åklagarsidan påstår att lastbilar varit avställda de tidpunkter då arbete ska ha utförts – försvaret svarade att bilarna kan (och har) rullat trots att de varit avställda.

Åklagarsidan påstår att det endast tankats i Östersund fyra gånger på fyra år (282 liter diesel) – försvaret visade bild på en mobil farmartank som rymmer 3600 liter diesel som ska ha använts för att fylla upp lastbilarna.

Åklagarsidan påstår att när Östersunds FK hamnat i ekonomisk kris så har Daniel Kindberg instruerat ”Sollefteåföretagaren” att skicka falska fakturor till Peab som ”Peabmannen” attesterat och sedan har pengar gått tillbaka till ÖFK – försvaret konstaterade att eftersom arbetena är utförda och fakturorna korrekta så är sponsorpengarna till ÖFK inget problem.

Foto: PÄR OLERT / BILDBYRÅN

Segerviss och stridslysten

Det är bakgrunden till att Daniel Kindberg var både segerviss och stridslysten när han mötte medierna efter dagens förhandling.

– Jag tycker att de delar vi ville ha fram kom fram tydligt. Vi kom till kärnfrågan att arbetena är utförda och det tycker jag är ganska klart, säger Kindberg.

På vilket sätt menar du att det visades?

– Det är bara att konstatera att fordonen har gått i trafik fast de är avställda och att bensin har tankats. Enorma fordonskostnader uppstår inte om inte man kör fordonen eller arbetar med dem.

Vad hoppas du att rätten faster sin vikt vid?

–Jag hoppas de tar nota av att arbetena är utförda. Det är ju det som är kärnfrågan. Det är åklagaren som ska bevisa att de inte är utförda. Vi har ingen bevisbörda, vi talar bara om hur det har varit, säger Daniel Kindberg.

”Det är bara svammel”

Tidssambandet som åklagarsidan skissat upp, att när ÖFK varit i ekonomisk kris så ska det ha skickats fakturor och betalats ut pengar, viftar Kindberg bort.

– Det där vet alla att det är en halvchimär. Det är ingen superförborgad hemlighet att under den här perioden investerade jag 16 miljoner kronor. Om det skulle ha saknats 250 000 kronor inför den 31 augusti för någon form av elitlicens så kom igen, vad är problemet? Det är bara svammel. Det finns inga förhållanden mellan det.

Är det vad du kommer säga inne i salen när du får frågor om det?

– (skratt) Nja, det vet jag inte, men det blir ju ett problem när man tesdriver en utredning. Om man bestämmer sig för en sak och använder allt för att bekräfta den får man en problematik.

– Att det skulle varit kris i ekonomin under åren 2012 till 2016…det vet ju alla vad som har byggt Östersunds fotbollsklubbs framgång när det gäller den ekonomiska delen. Det var att vi sålde Modou Barrow, David Accam, Rasmus Lindqvist och att jag investerade 16 miljoner samtidigt som vi sålde för 15–18 miljoner. Det var den avgörande faktorn.

”Panikslagna mejl”

Samtidigt har det framkommit mejl nu under rättegången som är lätt panikslagna i tonen över att det saknas pengar och det är ganska många mejl under årens lopp?

– Ja, och vi kan ju se att mejlen förekommit sedan 2009. Det är väl klart att de som sitter med fakturor och ska betala upplever en stress. Vi som varit i föreningar vet att det är en likviditetsfråga som diskuteras i alla föreningar på alla nivåer i alla sporter. Det är en problematik, absolut. Men det har inte med ekonomin att göra för den har fungerat under 2013 till 2018, säger Daniel Kindberg.

Han utvecklar:

– Däremot är likviditeten ett problem i bland och då blir man nervös. Har man då upparbetade jobb som är gjorda, och en likviditet hos beställaren som också är sponsor, ja då är det helt naturligt det som framkommer.

En sak som advokat Olle Kullinger tog upp under sakframställan var Daniel Kindbergs tidigare säkerhetsklassificering som militär och att han då hanterade krypterad information. En del av åklagarens bevisning är hämtad från Kindbergs och övriga åtalades vanliga arbetsmejladresser.

”Hanterade hemliga uppgifter”

– Det är ju ingen som gömt något, säger Kindberg och utvecklar:

– 2018 var jag den mest omskrivne idrottsledaren i Sverige. Och jag vet att min mejl är offentlig. Om jag har ett brottsupplägg, väljer jag då att skriva om det öppet och transparent? Särskilt inte jag kanske, som har jobbat med de hemligaste uppgifterna i landet. Det verkar väldigt, väldigt märkligt…

…du trodde kanske att du var så smart att ingen skulle komma på dig?

– Nja, det spelar ingen roll hur smart man är om man skriver det i sina öppna mejl. Då får man vara jävligt smart. Nä, det köper jag inte.

Åklagarna hävdar att inget arbeten är utfört, försvaret att allt arbete är utfört – senare i oktober är det upp till rätten att avgöra om det finns tillräckligt med bevis för att åklagarsidan har rätt. Daniel Kindberg är övertygad om att han kommer bli frikänd.

– Fakturorna som är gjorda motsvarar ett arbete som är utfört. Jag har haft underentreprenörer och attesterat tiotusentals fakturor men det är just den här summan om 15 miljoner som är fel? Flyttfirman har inte gjort jobbet, men alla andra har gjort det? Nah, det faller på eget grepp, säger Daniel Kindberg.

Advokaterna svarar

”Sollefteåföretagarens” advokat Jonas Granfelt om det viktigaste i sin framställan:

– Åklagarsidan påstår att alla fakturor är fusk. Det stämmer inte enligt min huvudman. Han har tankat stora mängder diesel under årens lopp, han har haft ett stort antal personer anställda och många fordon med väldigt höga kostnader. Det är väldigt svårt att förena med en ståndpunkt att det samtidigt inte utförts arbete för att generera intäkter för att täcka detta.

”Pebmannens” advokat Jan-Åke Nyström om det viktigaste i sin framställan:

– Knäckfrågan är fakturorna. Är det som åklagarna påstår eller är det som de tilltalade gör gällande? Domstolen ska pröva om det är bevisat bortom rimligt tvivel och jag har svårt att tänka mig att åklagaren ska gå iland med det, att inga arbeten är utförda. Under alla förhållanden har min huvudman inte haft något brottsligt uppsåt, han hade inte den positionen.

Daniel Kindbergs advokat Olle Kullinger om det viktigaste i sin framställan:

– Två saker är viktiga att alla förstår. Den här typen av arbete, som vi anser har utförts, har det funnits ett enormt behov för på stadsdel Norr. Det är den ena saken. Den andra saken som är allra viktigaste är att den alternativa hypotes som åklagaren har, nämligen att man inte utfört något arbete alls, är orimlig även om man utgår från åklagarens uppgifter.


Daniel Kindberg är åtalad för:

Grov trolöshet mot huvudman i två fall.

Medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

Grovt bokföringsbrott.

Medhjälp till grovt bokföringsbrott i fyra fall.

”Sollefteåföretagaren” är åtalad för:

Medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

Grovt bokföringsbrott i fyra fall.

Grovt skattebrott.

”Peabmannen” är åtalad för:

Grov trolöshet mot huvudman.

Medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

Utöver gärningarna yrkas även följande, enligt Niklas Jeppsson, åklagare vid Ekobrottsmyndigheten:

Näringsförbud mot Daniel Kindberg och ”Sollefteåföretagaren”.

Företagsbot mot flyttfirman.

De misstänkta ska betala brottsvinsten till staten.

Samtliga tre åtalade nekar till brott.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Sportbladet – Allsvenskan

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om Allsvenskan – krönikor, reportage, intervjuer, granskningar och rankningar.