Mänskligheten har löst betydligt större problem än gängvåldet

Aftonbladet har kartlagt 58 kriminella unga män

Döma för grova våldsbrott

Hjälpinsatserna har misslyckats