Förhöjda radonhalter i kommunala lägenheter

Av:

Publicerad:
Uppdaterad:
Endast åtta av 17 undersökta kommuner har gjort godkända radonmätningar i de kommunala bostadshusen. Arkivbild.
Foto: Erland Vinberg/TT
Endast åtta av 17 undersökta kommuner har gjort godkända radonmätningar i de kommunala bostadshusen. Arkivbild.

30 procent av de kommunala bostadshusen i Eskilstuna har förhöjda radonhalter. Det visar en kartläggning som SVT Nyheter gjort tillsammans med Hem & Hyra där man undersökt 17 kommuner som är särskilt utsatta för markradon.

Av dessa kommuner hade bara åtta gjort godkända radonmätningar i samtliga fastigheter. Och vissa av dessa undersökningar gjordes för över tio år sedan och bör därför göras om, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns i luft och vatten samt byggnadsmaterial. Den sönderfaller i partiklar som fäster vid damm som då kan andas in och fastna i lungorna.

Långvarig exponering ökar risken för lungcancer och är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning.

Fastighetsägaren ansvarar för att en mätning görs var tionde år eller efter en större ombyggnad och enligt lagen är referensnivån satt till 200 becquerel per kubikmeter, en gräns som är olämplig att överskrida enligt strålskyddslagen.

Flera av fastigheterna i Eskilstuna hade värden upp till 700 becquerel per kubikmeter.

Publicerad:

LÄS VIDARE