Restriktioner kan införas för de som bor med coronasmittad

FHM om vad som krävs för att minska smittspridningen

Av:

Publicerad:
Uppdaterad:

Coronaråden till allmänheten kommer på det hela taget att kvarstå under hösten.

Däremot kan restriktionerna ändras för någon som bor med en coronasmittad, och i vissa särskilda fall kan munskydd rekommenderas.

– Det är något Folkhälsomyndigheten arbetar vidare med, sa socialminister Lena Hallengren (S) på tisdagen.

Under en pressträff på tisdagen presenterades Folkhälsomyndighetens bedömning av vilka insatser som behövs för att minska smittspridningen av coronaviruset under det kommande året.

Socialminister Lena Hallengren (S) gick igenom de tre scenarier som Folkhälsomyndigheten tidigare har tagit fram, och som funnits med även i den nya bedömningen.

Ett handlar om att smittspridningen är fortsatt låg och två scenarier handlar om att smittan tilltar.

Utifrån dessa scenarier har flera myndigheter fått i uppdrag att bedöma vad som behöver göras för att stärka Sveriges samlade förmåga mot framtida utbrott, förklarade ministern.

– Ett fokusområde som Folkhälsomyndigheten lyfter handlar om att stärka förmågan att hantera lokala utbrott. Här fortsätter regeringen satsningen på testning och smittspårning, sa Hallengren.

– Råden till allmänheten kommer under hösten på det hela taget att kvarstå.

Socialminister Lena Hallengren.
Foto: NILS PETTER NILSSON
Socialminister Lena Hallengren.

Analyserar boenderestriktioner

Vidare förklarade Hallengren att det för lokala utbrott kan krävas lokala råd, eller lokala begränsningar av allmänna sammankomster.

– Det kan också komma restriktioner för den som bor med någon som har covid-19. Det är något Folkhälsomyndigheten arbetar vidare med, sa hon.

Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, berättade att man tar fram ett särskilt rapporteringssystem för att på nationell nivå följa upp händelser som kan kopplas till bekräftade fall av covid-19.

Munskydd kan ha ett värde

Han tog också upp att rekommendationerna från FHM är en lägstanivå, och att regionerna kan skärpa rekommendationerna lokalt för att stoppa ett utbrott.

– Man kan då mera tydligt karantänssätta och avskilja områden. Då kan även munskydd ha ett värde under en övergångstid.

FHM: Kan bli striktare system

Även Carlson tog upp att myndigheten analyserar om nya restriktioner kan behövas för vuxna som bor med någon som har covid-19.

– Vi kommer att återkomma om det. Vi kan lämna frivillig karantän och gå över till ett striktare system.

På en fråga från TT om hur de lokala råden och karantänssituationerna kan se ut, och när munskydd kan bli aktuellt svarade Johan Carlson:

– Vad gäller det regionala arbetet, så räknar vi med att regionala smittskydd med Folkhälsomyndigheten identifierar situationer som kan uppstå. Har vi ett kraftigt utbrott finns en stor verktygslåda att hantera det. Där hör möjligtvis också munskydd hemma, i väntan på att man bygger bort trängsel till exempel i kollektivtrafiken. Grundinställningen är att i första hand hantera frågan vid källan, att har man trängsel ska det byggas bort.

– Det kan bli ett mindre antal som man sätter i karantän.

Generaldirektören sa också att man under sommaren kunnat se avtagande smittspridning i Sverige, samtidigt som effekten varit den motsatta i flera länder i Europa.

– Så länge vi har smittspridning i Sverige är det viktigaste budskapet: stanna hemma när du är sjuk, håll avstånd till andra, tvätta händerna ofta. Åtgärderna tillsammans med smittspridning och testning har haft tydlig effekt.

– Det finns all anledning att hålla fast i grundbultarna i den svenska strategin.

Publicerad:

LÄS VIDARE