Coronaordlistan – från A till W

Av:

Publicerad:
Uppdaterad:

Vad coronavirus är har knappast undgått någon. Men vad betyder egentligen alla de andra orden som alla använder just nu?

Här är förklaringen till några av de vanligaste.

Coronavirus i närbild.
Foto: Pixelchaos
Coronavirus i närbild.
 • Allmänfarlig/samhällsfarlig sjukdom
  Klassas en sjukdom som sådan, enligt smittskyddslagen, kan smittskyddsläkare/Folkhälsomyndigheten ta till åtgärder för att hindra en spridning av smitta i samhället. Det kan till exempel vara karantän, isolering, hälsoundersökningar vid inresa eller avspärrningar av områden.

 • Andningsskydd
  Specialskydd som används inom sjukvården för att skydda personalen mot allvarliga sjukdomar. Har oftast ett inbyggt filter som tar bort smittämnen och partiklar i luften som man andas in. Vanliga munskydd fungerar mest åt andra hållet – det kan hindra en sjuk person från att sprida smitta.

Foto: JUAN KARITA/AP
Munskydd kan hindra personer från att sprida smitta.
 • Covid-19
  Den sjukdom man får om man smittas av den nya coronaviruset ( som har namnet sars-cov-2). Covid-19 står för ”coronavirus disease 2019”.

 • Droppsmitta
  Då smitta överförs från droppar som sprids i luften när någon hostar, nyser eller kräks.

 • Epidemi
  Mycket snabb spridning av sjukdom.

 • Flockimmunitet
  När de allra flesta i en grupp/befolkning är immuna mot en sjukdom finns få personer som kan sprida smittan och sjukdomen kan hållas borta – det kallas flockimmunitet. Det kan ske genom massvaccination eller genom att människor blir smittade och då naturligt immuna.

 • Inkubationstid
  Tiden från då man blivit smittad till dess att sjukdomen bryter ut.

Foto: SVEN HOPPE/AP
Människor uppmanas nu att hålla sig hemma och undvika folksamlingar.
 • Karantän/hemmakarantän
  Isolering av människor (eller djur) vid ett lands gräns, eller på en särskild plats (i hemmet till exempel) för att förhindra smittspridning.

 • Kontaktsmitta
  När ett smittämne överförs från en smittbärare till en mottaglig person (direkt kontaktsmitta) eller när smittämnen överförs från en person till en annan via exempelvis händer eller ”smittade” ytor (indirekt kontaktsmitta).

 • Luftvägssymtom
  Till exempel halsont, hosta eller snuva som irriterar luftvägarna.

Foto: Martin Mejia/TT
 • Pandemi
  När en helt ny typ av smittsam sjukdom sprids till alla världens kontinenter. Vid en pandemi kommer sjukdomen med stor sannolikhet påverka stora delar av samhället och världens befolkning.

 • Permittering
  Att friställa arbetskraft för en viss tid.

 • Riskgrupp
  Personer för vilka en, även vanlig, sjukdom kan innebära en stor hälsorisk.

 • Samhällsspridning
  När en smitta sprids i flera regioner i landet och man inte alltid kan härleda källan till smittan.

 • Sars-cov-2
  Det officiella namnet på det nya coronavirus som nu sprids.

Foto: iStockphoto
Sjukdomen har fått namnet covid-19.
 • Smittspårning
  När man – för att minska risken för ett större sjukdomsutbrott – tar reda på hur en sjuk person blivit smittad, och vem eller vilka andra som kan vara smittade/utsatta för smitta.

 • Smittvägar
  Hur en sjukdom, exempelvis ett virus, överförs från en person till en annan.

 • Statsepidemiolog
  Chefstjänst på Folkhälsomyndigheten, en läkare med specialistkompetens inom mikrobiologi, virologi/bakteriologi eller akuta infektionssjukdomar.

 • Superspridare
  En person som för smitta vidare till ett mycket stort antal personer, många fler än normalt, ibland genom att vara en ”tyst” bärare av exempelvis ett virus, eller som varit i kontakt med ett större antal personer som blivit sjuka.

 • Virologi
  Vetenskapen om organiska virus, om hur de infekterar, reproducerar sig och sprider sjukdomar.

Foto: Julien Viry / iStockphoto
Wuhan i Kina, en stad med cirka 11 miljoner invånare.
 • Wuhan
  Den mångmiljonstad i Kina där nya coronaviruset först upptäcktes och började spridas.

LÄS MER OM CORONAPANDEMIN

Publicerad:

LÄS VIDARE