Publicerad:

Region Uppsala kräver ekonomisk kompensation

Av:

Publicerad:

I en skrivelse till finansminister Magdalena Andersson (S) kräver nu Region Uppsala ekonomisk kompensation.

– Det behövs en garanti att staten ersätter Region Uppsala för skäliga merkostnader till följd av covid-19, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.

Aftonbladet har tidigare berättat om Region Uppsalas ansträngda ekonomi där prognosen just nu pekar på ett underskott på närmare 600 miljoner.

Redan för en dryg vecka sedan krävde Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen, tydligare svar från regeringen om de utlovade kompensationerna som är kopplade till krisen.

– Vi har fått vissa besked från regeringen när det gäller kompensation för minskade skatteintäkter, och kostnadsökningar kopplade till corona. Däremot har vi inga som helst besked från nationell nivå när det gäller uteblivna intäkter såsom kollektivtrafiken och riks- och regionintäkter, berättade Emilie Orring för Aftonbladet då.

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.
Foto: Angelica Klang
Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.

Kräver ekonomisk kompensation av regeringen

I en skrivelse till finansminister Magdalena Andersson (S), undertecknad av just Emilie Orring (M), kräver Region Uppsala nu ekonomisk kompensation för de merkostnader som uppkommit till följd av covid-19.

- Läget är ansträngt. Det behövs en garanti att staten ersätter Region Uppsala för skäliga merkostnader till följd av covid-19 inom hela hälso- och sjukvården, tandvården, kulturen och kollektivtrafiken, säger Emilie Orring.

– Vi behöver också få en signal redan i närtid av regeringen om att våra extrakostnader och intäktstapp kommer att bli täckta. Vi anser också att så mycket som möjligt av statens avsatta medel behöver betalas ut i år, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: