Region Uppsala riskerar gå back med en miljard

Av:

Publicerad:
Uppdaterad:
Region Uppsala riskerar att gå back med en miljard på grund av krisen.
Foto: AFTONBLADET
Region Uppsala riskerar att gå back med en miljard på grund av krisen.

Coronakrisen har grävt ett rekordstort svart hål i budgeten i Uppsala.

– Vi går mot ett miljardunderskott, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

De senaste rapporterna från Region Uppsala om coronaviruset är försiktigt optimistiska. Även om det fortsatt är en väldigt hög risk att drabbas av covid-19 så ökar inte antalet intensivvårdade patienter just nu.

Ekonomiskt ser det däremot nattsvart ut för Region Uppsala som budgeterade med ett plusresultat. Men, som i de senaste siffrorna, går mot ett minusresultat på närmare 600 miljoner. Men Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande, tror inte att det kommer att räcka.

– Vi ska inte börja spekulera, men vi går mot ett miljardunderskott, säger Emilie Orring (M) som fortfarande väntar svar från regeringen om kompensation för uteblivna intäkter.

– Vi har fortfarande inte fått något svar på vår skrivelse till regeringen. De besked vi har fått, och de insatser som hittills beslutats, kommer inte att räcka.

Foto: ANGELICA KLANG
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

”Dramatisk ökning arbetssökande”

Redan innan coronakrisen var Sverige på väg in i en lågkonjunktur, och krisen ser ut att få förödande konsekvenser.

– Vi ser redan en dramatisk ökning av antalet arbetssökande. Samtidigt som BNP sjunker kraftig, och vi har en växande vårdsskuld. Det är ett väldigt allvarligt läge, säger Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen.

– I dagsläget vet vi heller inte vad kostnaderna kommer att landa på när det gäller den extrapersonal som vi har tagit in för att klara av covid-19.

Så påverkas 2021

Mitt under pågående pandemi pågår också Region Uppsalas arbete med budgeten inför 2021.

– Vi tar höjd och utgår från två olika lägen. Ett mer normalläge, men också för ett extraordinärt läge om krisen fortsätter, säger Emilie Orring (M).

Går det att planera när ni inte vet vilket stöd ni får från regeringen?
– Vi måste ha en grundplan, även om vi fortfarande inte vet vilka besked vi kommer att få av regeringen, och klart är att vi kommer att fortsätta med våra fyra fokusområden.

Och de är?
– En långsiktigt hållbar ekonomi, bättre arbetsgivarpolitik, effektiva sjukhus och effektiv och nära vård.

Hur kommer arbetet att påverkas av de vårdköer som har uppstått med anledning av krisen?
– Att beta av vårdköerna kommer att ha högsta prioritet. Sedan kommer vi också att prioritera arbetet med att förebygga vårdskador som är en relativt osynlig kostnad, men som kostar vården nationellt flera miljarder varje år, säger Malin Sjöberg Högrell (L).

Foto: REGION UPPSALA
Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen.

Positiva effekter av krisen

Region Uppsala ser också flera positiva effekter av krisen.

– Digitala lösningar i vården är ett måste för en effektiv och nära vård, och med anledning av krisen har bland annat antalet videosamtal ökat rejält. Från 132 besök i februari till hela 7 169 i april.

Hur ska ni ta till vara på alla de positiva effekterna?
– Bland annat genom projektet Idékraft som startades just för att ta till vara på idéer på möjliga förbättringar från bland annat patienter och anhöriga, men också våra fantastiska medarbetare, fortsätter Malin Sjöberg Högrell.

– Det finns många och bra idéer hos våra medarbetare, både stora som små, och det är otroligt viktigt att vi lyssnar på dem och tar tillvara på deras idéer för att förbättra arbetsmiljön.

Publicerad:

LÄS VIDARE