Lagrådet säger nej till regeringens terrorförslag

Av:

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Erik Simander/TT
Lagrådet bedömer att regeringens förslag att göra det straffbart att delta i terroristorganisationer skulle bryta mot grundlagen om det antas. Arkivbild.

Regeringens planer på att göra det straffbart att delta i terrororganisationer stöter på patrull.

Lagrådet anser att lagen skulle bryta mot grundlagen om den antas.

Enligt Lagrådet innebär regeringens lagförslag om att göra det straffbart att delta i en terrororganisation en begränsning av den grundlagsskyddade föreningsfriheten, rapporterar SR Ekot.

"Lagrådet finner sig därför inte kunna tillstyrka att det remitterade förslaget läggs till grund för lagstiftning", skriver Lagrådet.

I dag finns flera olika lagar som handlar om brott kopplade till terrorism. Det är till exempel straffbart att resa, utbilda, offentligt uppmana och rekrytera för terroristbrott. Men regeringen vill gå längre och fattade i slutet av februari beslut om att införa två nya brott: deltagande i en terroristorganisation och samröre med en terroristorganisation.

”Kraftig utvidgning”

Brotten föreslås kunna ge från två till sex års fängelse och målet var att en ny lag ska vara på plats i augusti.

– Det innebär en kraftig utvidgning av det tidigare kriminaliserade området, till att omfatta också dem som inte kan knytas till ett särskilt brott men som kan knytas till en organisation som typiskt sett arbetar och sysslar med terrorism, sade justitieminister Morgan Johansson (S) då.

Lagförslaget skickades därefter till Lagrådet som granskar viktiga lagförslag och yttrar sig innan riksdagen ska ta ställning till dem.

Det är delen om deltagande som nu får underkänt med anledning av vad som gäller kring föreningsfriheten, som är inskriven i regeringsformen. Att stifta en lag som inskränker denna är både svårt och kan slå åt fel håll, enligt experter som TT tidigare talat med.

– Det måste finnas en proportion mellan mål och medel, det vill säga att stävja terrorism. Effektiviteten kan bli låg. Det är svårt att formulera en lagstiftning som håller utan att det blir en för stor inskränkning i föreningsfriheten, har Ingrid Helmius, doktor i offentlig rätt vid Uppsala universitet, sagt till TT.

Kan gå vidare

Regeringen kan gå vidare med lagförslag trots att de får kritik. Så skedde exempelvis i fallet med den hårt kritiserade gymnasielagen, som drevs igenom trots att Lagrådet ansåg att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas".

Att ett förslag bedöms strida mot grundlagen skulle dock kunna anses väga tyngre.

Terrorexperter har tidigare påpekat att Sverige agerat senfärdigt med att införa ett förbud mot att delta i terrororganisationer, och att det därför inte kommer att vara möjligt att ställa många av de svenska IS-anhängare, som kan väntas återvända till Sverige, inför rätta.

Publicerad:

LÄS VIDARE