Den klassiska Finlandsbåten ska sänkas i havet

Sprängs och sänks på 20 meters djup.

”Kommer att stå som ett monument på bottnen”