Var tredje covid-19-patient fick psykiska problem

En ny stor undersökning av covidpatienter i USA visar att en av tre fick psykiska problem.

Högre dödsrisk

Symtomen

”Koma-liknande”

De har störst risk att drabbas