Donerat blod kan ersätta träningspass

Av:

Publicerad:
Uppdaterad:
Träning kan motverka hjärnans åldrande.
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT
Träning kan motverka hjärnans åldrande.

Äldre möss som får en blodtransfusion från jämnåriga möss som motionerar regelbundet får piggare hjärna och bättre minne.

Fysisk träning är ett effektivt sätt att motverka hjärnans åldrande, enligt en mängd studier på både djur och människor. Nu har en grupp amerikanska forskare visat att den här träningseffekten kan överföras med hjälp av blodtransfusioner från en individ som motionerar regelbundet till en individ som lever ett orörligt liv. I alla fall när det gäller möss.

Forskarna delade slumpmässigt in en grupp äldre möss i undergrupper som antingen fick tillgång till ett motionshjul eller byggmaterial till en mjuk viloplats. Efter sex veckor såg forskarna att de motionerande mössen hade utvecklat betydligt fler nya nervceller i bland annat den del av hjärnan som kallas för hippocampus och som spelar en viktig roll för minnesfunktionen.

Reagerade snabbare

När forskarna testade mössens kognitiva förmågor visade det sig att de motionerande mössen hade bättre minne, hittade bättre och reagerade snabbare än de möss som bara fått byggmaterial till en sovplats.

I nästa steg tog forskarna blodplasma från mössen i de två grupperna och donerade till en tredje grupp möss i samma ålder, som inte fått motionera. Under en period på tre veckor fick varje sådan otränad mus sammanlagt åtta blodtransfusioner från antingen möss som motionerat eller som levt orörligt.

Därefter genomförde forskarna en motsvarande undersökning av mössen som fått blodplasma – och såg samma mönster. De möss som fått plasma från motionerande möss hade större nybildning av nervceller i hjärnan och presterade bättre i kognitiva test än de möss som fått plasma från möss som inte hade motionerat.

Fungerar även tvärtom

"Våra data visar att de positiva effekter som träning har på den åldrande hjärnan kan föras över via komponenter i blodet", skriver forskarna i studien som publiceras i tidskriften Science.

Resultaten går i linje med tidigare studier som bland annat visar att blod från unga möss föryngrar hjärnan hos äldre möss, och även det motsatta – att blod från äldre möss kan minska nybildningen av nervceller hos yngre möss.

Det ämne som tycks vara huvudansvarigt för den här träningseffekten hos möss bildas i levern och kallas för GPLD1. Det ökar vid träning och när forskarna injicerade ämnet direkt i möss som inte motionerade syntes samma förändring i hjärnan och förbättring av de kognitiva förmågorna som vid träning.

Forskargruppen har också mätt halten GPLD1 hos människor i åldern 66–78 år och sett att den är betydligt högre hos personer som tränar regelbundet.

Den här typen av forskningsresultat väcker hopp om att kunna motverka åldersrelaterade kognitionsnedsättningar hos människor, exempelvis demens. Hittills har dock försök med blodtransfusioner från unga till äldre personer inte gett några entydiga resultat.

Publicerad:

LÄS VIDARE