Uppsala tar krafttag mot hedersförtryck - ska utbilda skolpersonal

Av:

Publicerad:
Foto: TT

Kommunen har bestämt att skolpersonal ska bli bättre på att bemöta barn som lever i en hederskontext.

På Fadimedagen lanserades därför en ny utbildning – med hjälp av föreningen TRIS, Tjejers rätt i samhället.

I dag uppmärksammas Fadimedagen på flera olika sätt runt om i Uppsala, bland annat genom ett nytt utbildningspaket som ska ge skolpersonal och anställda vid socialförvaltningen ökad kunskap om hedersproblematik.

– Idag inleds en utbildning för den nya gruppen socialsekreterare som är utsedd att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck, säger Eva Christiernin (S), ordförande i socialnämnden, i ett pressmeddelande.

Att förbättra arbetet kring hedersrelaterat våld och förtryck är ett prioriterat utvecklingsområde för Uppsala kommun, skriver kommunen och vidareutvecklar hur utbildningen är tänkt att fungera.

Bland annat kommer kommunen att skicka ut boxar med utbildningsmaterial, framtagna av TRIS, till samtliga grundskolor och gymnasieskolor. Materialet är uppbyggt som ett årshjul med tips och råd kring hur man kan agera inför och efter olika händelser under året, exempelvis kring skollov.
– Den 21 januari är dagen då vi minns Fadimes öde med sorg, men i dag blickar vi också framåt. Vårt samarbete med kommunen kring den här utbildningen är ett samarbete som gör skillnad på riktigt, säger My Hellberg, kanslichef på TRIS.

Publicerad: