Polisens egen expert beklagar nedläggningen

Allt fler kritiska röster efter att prostitutionsgruppen tagits bort

Av:

Publicerad:

Beslutet att lägga ner prostitutionsgruppen i Stockholm har väckt stark kritik.

Polisledningens direktiv är tydliga – sexköpen måste prioriteras för att förebygga människohandel och koppleri.

– Det finns en stor risk att de brotten kommer att öka nu, säger Kajsa Wahlberg, polisens nationella rapportör för människohandel.

200 sekunder kunde i går avslöja att Stockholmspolisens prostitutionsgrupp som hyllats för sitt arbete mot sexköpare och hallickar lagts ner i samband med en omorganisation.

Kajsa Wahlberg, nationell rapportör i frågor som rör människohandel, har följt prostitutionsgruppens arbete genom åren.

– Det är väldigt tråkigt att den läggs ner. Sverige ska vara en så oattraktiv marknad som möjligt för människohandlare och hallickar. Om det inte finns någon risk för sexköpare att åka fast så blir vi ju en attraktiv marknad. Det finns en stor risk att människohandel och koppleri kommer öka, säger hon.

Dessutom varnar hon för risken att annan brottslighet ökar.

– Vi vet att det inte bara är sexköp som pågår i den här miljön, det är rån, utpressning, våldtäkt och andra grova brott som äger rum. Ju mer man släpper på det här desto mer kommer den här andra brottsligheten att öka.

1 av 2 | Foto: Lars Hedelin
Kajsa Wahlberg, nationell rapportör för människohandel hos polisen.

”Beklagar nedläggningen djupt”

Det kontinuerliga uppsökande arbetet som prostitutionsgruppen bedrivit har gett ovärderlig information om hur hallickarna jobbar, var kvinnorna kommer ifrån och hur de utnyttjas.

– Det har varit en otroligt viktig temperaturmätare som gjort att vi snabbare kunnat sätta in rätt insatser. Är vi inte ute hela tiden hamnar vi på efterkälken, säger Kajsa Wahlberg.

Vad tycker du om att Stockholmspolisen vill satsa mot människohandel och samtidigt lägger ner prostitutionsgruppen?

– Jag beklagar det djupt. I majoriteten av fallen köper sexköparna en utländsk kvinna och då vet vi att hon är offer för människohandel eller föremål för koppleri. Det gäller att se kopplingen mellan sexköp, koppleri och människohandel. Sen har det en dämpande effekt på marknaden att det finns en risk att åka fast, det har vi sett många gånger, säger Kajsa Wahlberg.

”Fokusera på männen”

Människohandel är bland de mest komplicerade och resurskrävande brotten som polisen har att utreda. I veckan presenterades polisens lägesrapport om människohandel för sexuella och andra ändamål, som är skriven av Kajsa Wahlberg. Rapporten är undertecknad av rikspolischefen Anders Thornberg och överlämnades till regeringen. I rapporten betonas vikten av att bekämpa människohandel på alla fronter:

”När det gäller människohandel för sexuella ändamål bör polisregionernas arbete fortsätta att fokusera både på de män som köper sexuella tjänster eller sexuella handlingar av barn i Sverige och i transitländer, och på människohandelsorganisatörerna inom och utom Sverige.”

Jan Evensson, chef för utredningsenheten i Stockholm, säger till 200 sekunder att det uppsökande arbetet mot prostitution ska fortsätta.

– Vi har en nystartad sektion där vi har en ambitionshöjning kring att jobba mot människohandel. Sen har vi valt att inte ha det i en speciell grupp. Är det så att vi har en nedgång ska vi tillbaka i gammalt gott slag, vi kommer inte ge upp den uppsökande verksamheten kring köp av sexuella tjänster, säger Jan Evensson.

Se hela intervjun i 200 sekunder.

200 sekunder är Aftonbladets och Viafrees tv-program för snabba gräv. Robert Aschberg, Kristina Edblom och Lindah C Mohlin synar maktmissbruk, samtidsfenomen och enskilda fall som väcker känslor.

SÅ TIPSAR DU 200 SEKUNDER

Publicerad:

LÄS VIDARE