Experter vill se katastrofmedicinutbildning

Av:

Publicerad:
Uppdaterad:
Fältsjukhuset vid Östra sjukhuset i Göteborg. Arkivbild.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Fältsjukhuset vid Östra sjukhuset i Göteborg. Arkivbild.

Fler experter inom katastrofmedicin anser att svenska läkare och sjuksköterskor bör utbildas i att hantera katastrofer under sin grundutbildning.

På DN Debatt skriver företrädare för universiteten i Örebro, Göteborg och Linköping samt Karolinska institutet att utbildningsdepartementet borde se över högskoleförordningen och de nationella kunskapsmålen för läkar-, sjuksköterske- och andra vårdutbildningar samt undervisningen i katastrofmedicin.

"Pandemin, som nu lamslår sjukvården i Sverige, visar tydligt att varje läkare, sjuksköterska och annan sjukvårdspersonal behöver ha grundläggande kunskaper om hur svensk krishantering fungerar, hur svensk sjukvård organiseras och ställs om vid särskilda händelser, pandemier och höjd beredskap", skriver debattörerna.

Publicerad:

LÄS VIDARE