Chefsläkaren om bristerna på äldreboendena: ”Fullständigt vansinnigt”

Av:

Publicerad:

När en expertgrupp kontrollerade hygienen på äldreboenden i Uppsala hade en chef på sig regnrock bland covid-smittade och vårdpersonal satt med visir i fikarummen.

– Det är allvarliga brister, säger Inge Bruce, chefsläkare på Regionkontoret.

Expertgruppen Vårdhygien vid Akademiska sjukhuset som besökte äldreboendena i slutet av maj och början av juni skriver i en rapport att flera av dem har problem med hygienen, vilket SVT Nyheter tidigare uppmärksammat.

Risk för smittspridning

I rapporten, som även Aftonbladet tagit del av, står det att det ofta saknas handsprit i vårdrummen och att vårdpersonal inte använder munskydd, visir och handskar på rätt sätt, vilket kan bidra till smittspridning. En del byter till exempel inte munskyddet när det är fuktigt vilket gör att det tappar sin funktion, enligt expertgruppen. Andra sitter med visiret på i fikarummet eller rengör det inte när de går mellan de äldre på avdelningen. En del arbetsterapeuter använder även handskar när de går med äldre i korridorerna, vilket de inte bör.

Även rutinerna kring när skyddsrockar ska användas och inte brister enligt expertgruppen. En chef går till exempel runt med regnrock i stället för arbetsdräkt bland covidsmittade äldre, på grund av tidsbrist enligt egen utsago. Uppgifter som Inge Bruce, chefsläkare på Regionkontoret, reagerar starkt på.

Läkaren: Allvarliga brister

– Det är fullständigt vansinnigt. Det finns hygienregler och att nonchalera dem på grund av att man inte hinner och hitta på nya hygienregler är inte okej. Jag tror att de brister som expertgruppen hittat stämmer och de är allvarliga. Det är grundläggande brister som framkommer tyvärr, säger han.

En del brister som tas upp i rapporten är dock inte nya, utan har varit kända hos såväl kommunen som cheferna på boendena sedan många år tillbaka.

– Vårdhygien har varit på kommunen upprepade gånger och pratat med tjänstemän på olika nivåer, även på ledningsnivå. Men eftersom det är så många andra saker de måste tänka på inom kommunen så tror jag inte att kunskapen finns på den nivå som skulle behövas för att rätta till det här. De har inte tagit till sig budskapet för de har inte förstått det, säger Bruce.

Han är dock optimistisk till att den nya rapporten ska göra skillnad.

”Att de grundläggande hygieniska grejerna inte fungerar som de ska, det tycker jag är mest anmärkningsvärt”, säger Inge Bruce, chefsläkare på Regionkontoret.
Foto: Privat
”Att de grundläggande hygieniska grejerna inte fungerar som de ska, det tycker jag är mest anmärkningsvärt”, säger Inge Bruce, chefsläkare på Regionkontoret.

Kommunen: Helt oacceptabelt

Det var på uppdrag av kommunen som Vårdhygien kontrollerade boendena och enligt Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden, har de vidtagit åtgärder sedan rapporten lämnades in. De har bland annat tillsatt en sjuksköterska som ska visa personalen hur de ska använda skyddsutrustningen och har gett varje boende i uppdrag att ta fram en handlingsplan utifrån de risker och brister som framkommer i rapporten.

En del brister har funnits i flera år enligt rapporten. Hur har det varit möjligt?

– Vi har inrättat särskilda hygienombud som genomför observationer på plats för att se till att rutiner följs, men jag ser att det inte räcker och att vi måste göra mer och vidta ytterligare åtgärder, säger Hoffstedt.

– Det är naturligtvis helt oacceptabelt att rutiner inte följs i våra verksamheter. Det är tydligt vad som gäller och det här visar att vi behöver fortsätta arbeta med både information och utbildningsinsatser, så att man använder skyddsutrustning på rätt sätt och följer de rutiner som finns gällande vårdhygien.

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN