Socialministern: ”Otroligt upprörande”

Av:

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Jonas Ekströmer/TT
Socialminister Lena Hallengren (S). Arkivbild.

Det behövs ingen särskild utredning efter upphandlingshaveriet för sjukvårdsartiklarna, tycker de ansvariga ministrarna. Ändå måste det som hänt följas upp noga, enligt socialminister Lena Hallengren (S) och civilminister Lena Micko (S).

– Det är helt klart att svensk sjukvård måste fungera, inte minst efter en upphandling. Det här är otroligt upprörande, säger Lena Hallengren till TT.

Men hennes ansvar är sjukvårdsfrågor på en övergripande nivå, och upphandlingar som sådana är inte hennes sak. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen följer dock det som sker.

– Här är det fem regioner som gjort upphandlingen, och något har gått fel. Ingen vet ännu vad det är. Men regeringen agerar genom Socialstyrelsen, som är mycket aktiv här för att stötta regionerna i den situation de försatt sig i.

Systemkritiskt

Rent generellt tycker hon att det är viktigt att de som upphandlar varor och tjänster ställer sig frågan vad som är systemkritiskt.

– Det finns inget som säger att man måste gå på det billigaste budet. Här är det fem stora regioner, och faktum är att det har funnits en upphandlingsmyndighet.

Ändå har vården fått stora problem.

TT: Är det läge att tillsätta en haverikommission?

– Det är inte aktuellt just nu. Det finns redan en krisberedskapsutredning som pågår. Just det här var inte aktuellt då den tillsattes. Jag vet inte om direktiven täcker detta, men vi får titta på det. Det finns ingen anledning att tillsätta ännu en utredning.

Senare, när situationen lösts, kan det bli aktuellt att undersöka närmare vad som felat.

– Då blir MSB och Socialstyrelsen viktiga myndigheter, säger Lena Hallengren.

Civilminister Lena Micko (S), som har upphandlingsfrågor på sitt bord, konstaterar att det som nu inträffat egentligen inte får hända.

– Men nu har det hänt. Då är det väldigt viktigt att analysera och gå igenom vad som kunde ha gjorts annorlunda, säger Lena Micko.

Men inte heller hon tycker att det är läge att tillsätta någon utomstående granskning.

Ta hjälp av experter

– Det jag framför allt vill påpeka här är vikten av att ta stöd från experter, som den nationella upphandlingsmyndigheten. Det spelar stor roll.

Hon kan inte säga om Varuförsörjningsnämnden gjort så i det här fallet. Klart är dock att det var lägsta pris som avgjorde när Apotekstjänst fick affären. Varuförsörjningsnämnden hänvisar hela tiden till den lagstiftning som finns, och menar att det inte går att gå ifrån det lägsta budet.

Fast där tycker Lena Micko att lagen ger stora möjligheter att se till annat än bara priset.

– Lagen om offentlig upphandling säger inte bara lägst pris, den ger möjlighet att välja även utifrån andra faktorer.

Hon tycker inte att det finns någon anledning att se över reglerna.

– Jag ska inte stänga dörren, men här handlar det om avtalet, och kravställningen och uppföljningen, säger Lena Micko.

LÄS VIDARE

Publicerad: