Så kan Trumps advokater sätta krokben för Biden: Skapar kaos

Av:

Publicerad:
Uppdaterad:

Donald Trumps advokater har lämnat in stämningar mot valprocessen i en handfull delstater.

Målet kan vara att skapa kaos och få delstatsförsamlingarna att utse elektorer – i stället för väljarna.

– De försöker hitta på allt möjligt men många av de här stämningarna kommer aldrig ens tas upp av en domstol, säger statsvetaren Merrick Tabor.

President Donald Trumps stab har sedan vallokalerna stängde lämnat in en rad stämningar till domstolar i avgörande nyckelstater där det är mycket jämnt mellan kandidaterna. 

På somliga håll ifrågasätter Trumps advokater upp till hundratusentals röster.

– Att medge förlust är inte en möjlig väg så kort efter valet så de slänger in en massa stämningar och hoppas att någon av dem ska gå vägen, säger den republikanske valadvokaten Ben Ginsberg till CNN.

Statsvetaren och USA-experten Merrick Tabor på Stockholms universitet säger att utsikterna för Donald Trump att lyckas med någon av processerna är väldigt begränsade – men att det finns en risk att de minskar tilltron till valsystemet, och kan skapa kaos.

Det kan i sin tur få dramatiska följdverkningar.

– De chansar just nu för att se om något funkar. Trump kommer att göra precis vad som helst in i det sista, säger Merrick Tabor.

Joe Biden med frun Jill Biden under sista debatten inför valet.
Foto: Julio Cortez / TT NYHETSBYRÅN
Joe Biden med frun Jill Biden under sista debatten inför valet.

Syftet med rättsprocesserna är att döma ut röstförfarandet i de aktuella delstaterna men enligt Merrick Tabor kommer domstolarna att kräva konkreta bevis på systematiskt valfusk för att vidta några åtgärder.

– Det krävs mycket för att man ska ogiltigförklara procedurerna. Om man kan visa att vissa delstater har skött valet på ett sätt som är oförenligt med deras lagstiftning eller grundlag har man en chans om man verkligen kan visa att det har förekommit fusk i mer omfattande skala. Men det är ytterst lite som pekar på det just nu, säger han.

Foto: TERJE LINDBLOM
Statsvetaren Merrick Tabor.

Men även om Donald Trumps advokater inte får till en prövning av rösträkningen i någon domstol så kan mängden processer skapa kaos. Och det kan i sin tur få juridiska konsekvenser.

– Alla oklarheter måste vara lösta till den 8 december så att elektorerna kan rösta veckan därpå. En strategi som möjligen kan vara i gång är att försöka förhala det här och skapa en känsla av osäkerhet och kaos. Det skulle möjligen kunna göra att domstolar vänder sig till vissa delstatsförsamlingar och säger att valet inte kan tas som utgångspunkt för tillsättandet av elektorerna, och att delstatsförsamlingen borde göra det direkt. Beroende på deras sammansättning kan det ha en påverkan, säger Merrick Tabor.

Hur sannolikt är detta scenario?

– Jag tror att det är sannolikt att Trump skulle försöka. Men det är inte särskilt sannolikt att det lyckas, säger Merrick Tabor.

 

FÖLJ RESULTATET I PRESIDENTVALET HÄR

Rösträkningen delstat för delstat

Publicerad:

LÄS VIDARE