Silvermysteriet löst – källan är spårad

Ett silvermysterium har gäckat reningsverken i Stockholm. Flera kilo silver har nämligen spolats ner i avloppet varje vecka. Nu är den okända källan till utsläppet i Stockholm klarlagd efter detektivarbete.

Mysteriet löst

Experter från London

”Allt tyder på att det kommer därifrån”