Mobbade barn utsätts dygnet runt på nätet

Utfrysning, smygtagna bilder och mobbningsfilmer. 200 sekunder har gått igenom 54 beslut om kränkande behandling från förra året där elever kränkts på sociala medier.

– För de elever som utsätt för kränkningar på sociala medier är det så mycket värre, de utsätts dygnet runt, säger Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.