Blodgruppen kan öka risken för svår covid

Studier från fyra länder pekar på att blodgruppen påverkar risken att bli allvarligt sjuk i covid-19.