Politikerna om fallet Siri: ”Ilska och sorg”

Lena Hallengren: Måste ske en förändring

Av:

Publicerad:
Uppdaterad:

Femåriga Siris biologiska föräldrar misstänks för grov misshandel och tortyr. Hennes familjehemsföräldrar, Helena och Henric som hon bott hos nästan hela sitt liv, efterlyser lagändringar – något politikerna håller med om.

– Det måste ske ett perspektivskifte, barnens rätt måste gå före föräldrarnas, säger Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson.

Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson för Moderaterna, säger att hon reagerade starkt när hon läste om fallet Siri.

– Man känner en sådan ilska och sorg. Jag som mamma kan inte förstå hur man som förälder kan göra så mot sitt barn. Känslan är att man inte förstår och samtidigt känner man oerhörd sorg och ilska.

Camilla Waltersson Grönvall håller med familjemamman om att det måste ske en lagändring.

– Detta är en otroligt viktigt fråga, kanske den viktigaste frågan jag har ägnat mig åt under hela mitt politiska liv.

– Under ett antal månader har vi moderater tillsammans med KD, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet arbetat med ett utskottsinitiativ, som heter ”Lex-Lilla Hjärtat”.

Camilla Waltersson Grönvall (M).
Foto: Jerker Ivarsson
Camilla Waltersson Grönvall (M).

LVU, vilken reglerar tvångsomhändertagande av unga människor i Sverige under 18 år, är också en del av lagstiftningen. Den ena delen av utskottsinitiativet är tre lagförslag, där förändring av LVU är ett av de tre. Den andra delen är förslag som måste utredas vidare bland annat adoption och bättre utredningar.

– Själva lagförslaget handlar framförallt om att få ett perspektivskifte, barnens rätt måste gå före föräldrarnas. Ser vi till Lilla hjärtat, finns det ingen annan anknytning till någon annan än det familjehem hon växte upp i. Det måste tas i beaktning: barnens bästa ska väga tyngre än de biologiska föräldrarnas rätt till sina barn.

– När LVU försvinner måste man till exempel ta hänsyn till hur länge barnet varit i familjehemmet, hur relationen ser ut till de biologiska föräldrarna respektive fosterföräldrarna. Vi måste också titta på vilken anknytingsgrad som barnet har till fosterföräldrarna, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Foto: Jerker Ivarsson
Lena Hallengren (S)

Hallengren: ”Vi behöver en nylagstiftning”

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande Riksdagens socialkutskott, säger till Aftonbladet att hon är glad att det numera finns stöd i riksdagen för ändringar.

– Berättelsen om Siri visar dessvärre på alla de brister vi har i lagstiftningen. Äntligen finns stöd för de ändringar vi motionerat om sedan 2015. Men mer behövs för att vi ska få en social barn- och ungdomsvård som fungerar i hela landet.

Lena Hallengren, socialminister, kommenterar fallet Siri via mejl.

”Jag menar att det behöver ske en förändring så att principen om barnets bästa fungerar på riktigt. Det handlar om att skärpa de lagar och regelverk som styr hur socialtjänsten och domstolarna arbetar. Vi behöver en ny lagstiftning, Lex Lilla hjärtat, för även om samhället svek henne så ska vi göra allt vi kan för att det inte ska hända fler barn. Just nu pågår ett arbete för att ta fram ny lagstiftning för att bättre skydda barnen.”

Publicerad:

LÄS VIDARE