Ny skärpt lagstiftning om barnäktenskap

Av:

Publicerad:
Uppdaterad:

Sverige slutar erkänna utländska barnäktenskap.

Det stod klart efter att riksdagen i dag röstat ja till ett nytt lagförslag.

Lagen träder i kraft 1 januari 2019.

– Vi välkomnar förslaget och är väldigt glada, säger Sara Mohammad, verksamhetsansvarig på GAPF.

Sverige slutar nu erkänna utländska barnäktenskap. Riksdagen röstade i dag ja till ett förslag som innebär att barnäktenskap underkänns oavsett om de inblandade personerna har haft någon relation till Sverige när de gift sig.

Skärpta regler

I dag kan barn som har gift sig utomlands ses som makar om de vid äktenskapet var över 15 år och saknade koppling till Sverige.

Men med det nya lagförslaget underkänns även de äktenskapen.

Lagen, som i dag röstades igenom, träder i kraft 1 januari 2019, rapporterar SVT.

”Syftet med de skärpta reglerna är att säkerställa att alla som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap”, skriver riksdagen i ett pressmeddelande.

Beskedet välkomnas av riksorganisationen GAPF (”Glöm aldrig Pela och Fadime”).

– Äntligen tar Sverige ställning, säger Sara Mohammad, verksamhetsansvarig på GAPF till Aftonbladet.

Ska som huvudregel inte erkännas

Den kommer dock inte kunna riva upp äktenskap som erkänts före lagen träder i kraft.

”I Sverige får den som är under 18 år inte gifta sig. Men personer som flyttat till Sverige och ingått äktenskap utomlands har i stor utsträckning undantagits från förbudet mot barnäktenskap. Om personerna saknade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks har äktenskapet i princip erkänts här”, skriver riksdagen i ett pressmeddelande.

Den nya lagen innebär att utländska barnäktenskap som huvudregel inte ska erkännas i Sverige.

Förbudet ska gälla oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks, eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet.

Publicerad:

LÄS VIDARE