Män med sämre ekonomi än sin kvinnliga partner slår oftare

”Våld ett sätt att ta tillbaka auktoriteten”

Av:

Publicerad:
Uppdaterad:

Kvinnor som har ett ekonomiskt övertag över sin manliga partner löper större risk för att bli utsatta för våld i hemmet.

Det visar en ny svensk studie.

– Att det ser ut såhär i ett så jämställt land som Sverige är förvånande, säger nationalekonomen Sanna Ericsson.

 Sanna Ericsson, doktor i nationalekonomi vid Lunds universitet.
Foto: Johan Persson
Sanna Ericsson, doktor i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Tidigare studier har visat att kvinnor som får förbättrade ekonomiska möjligheter oftare riskerar att bli slagna.

Men den typen av resultat har oftast synts i utvecklingsländer. När nationalekonomen Sanna Ericsson fick höra om en ny studie i Europa som kom fram till att mer jämställda länder har högre nivåer av våld mot kvinnor, ville hon att undersöka hur det står till i Sverige.

– Jag var rätt säker på att jag skulle komma fram till att våldet minskar när kvinnor får möjlighet till bättre ekonomi, men istället visade resultaten det motsatta. Att det ser ut såhär i ett land som är så jämställt som Sverige är både förvånande och kontroversiellt, säger Sanna Ericsson.

Genom att studera registerdata på svenska sjukhus bland kvinnor som söker vård efter misshandel, och ställa det i relation till kvinnornas ekonomi och ekonomiska potential, slår studien fast att kvinnomisshandeln ökar när kvinnan får möjlighet till bättre ekonomi än sin man.

Att svenska sjukhus har så pass detaljerad registerdata gör det möjligt att se svart på vitt hur det ligger till, man behöver inte ta hänsyn till att höginkomsttagande kvinnor exempelvis kan vara mer benägna att polisanmäla om de utsatts för våld.

Man skulle förstås kunna tänka sig att kvinnor med god ekonomi är mer benägna att söka sjukhusvård också, säger Ericsson.

– Men även om jag enbart tittar på de allra allvarligaste fallen, kvinnor som blivit inlagda med livshotande skador, så stämmer fortfarande resultatet. Och när det gäller så pass svåra skadetillstånd minskar risken för att kvinnan ska välja bort att uppsöka sjukvård.

Fördubblad risk

Studien visar att om kvinnors förväntade inkomst ökar med cirka 55 000 kronor på ett år, så fördubblas risken att kvinnan besöker ett sjukhus för skador orsakade av misshandel.

Resultatet gäller framförallt äldre kvinnor och de som varit i en relation under lång tid.

– De grupperna förbises ofta i debatten kring partnervåld. Min forskning visar därmed hur viktigt det är att nå ut även till dessa kvinnor med eventuella insatser i kampen mot våldet. Jag kan visa på att det finns en risk för att ökad ekonomisk frihet för kvinnor ger en bakslagseffekt – även i ett jämställt land som Sverige.

Vad detta skulle kunna bero på är Ericsson försiktig med att uttala sig om.

– Jag tänker att det har att göra med könsnormer och känslan av att kvinnor springer ifrån männen. Våld blir ett sätt att ta tillbaka auktoriteten över sin fru. Men allt detta behöver undersökas vidare.

Publicerad:

LÄS VIDARE