Så här får du koll – på hela din ekonomi

Här är den ultimata guiden för din ekonomi. Kontot du ska välja Mer i pension Lägre boränta

Riksbanken har sänkt den viktigaste styrräntan till noll. Som en följd av det skruvar bankerna ner bolåneräntorna till nivåer som enligt SBAB närmar sig de lägsta möjliga.