Decennier kvar innan lönegapet sluts

Av:

Publicerad:

Kvinnor tjänar mindre än män. Så har det varit länge. Och fortsätter utjämningen i nuvarande takt dröjer det ytterligare 66 år innan kvinnorna är ikapp, enligt en ny rapport.

Mellan 1993 och 2018 minskade inkomstglappet mellan män och kvinnor med 5 procent. Från att kvinnors lön i genomsnitt bestod av 71 procent av männens lön till 76 procent, visar siffror från Swedbank.

Därför minskar glappet

Den största anledningen till att kvinnors genomsnittsliga inkomst börjat närma sig männens är att de nu jobbar fler timmar per vecka, jämfört med för 25 år sedan. En högre andel kvinnor arbetar också i dag jämfört med då, men där är utvecklingen liknande för män.

– Det är färre kvinnor som stannar hemma längre perioder nu. Kopplingen till arbetsmarknaden är större och fler har också gått upp från deltid till heltid. Andel som jobbar 35 timmar har samtidigt ökat, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Gapet mellan manliga och kvinnliga löner har inte slutit sig snabbare de senaste åren, enligt Falkenhäll.

– Det har gått i ett liknade tempo de senaste 20 åren, säger hon.

Stor eftersläpning på pensionen

Utöver att kvinnor i genomsnitt tjänar mindre under yrkeslivet blir också deras pensioner lägre än männens. 2018 uppgick den genomsnittliga pensionen för kvinnor till 69 procent av mäns. Och för att pensionerna ska bli jämnstora krävs ännu längre tid.

– Det blir en stor eftersläpning. En viktig fråga i pension är att man pratar i sitt hushåll. Pensionen måste upp på bordet så att man pratar om det. Hur kan vi göra det jämställt? Man kan föra över pensionsrätter men man kan också skapa ett sparande som egen tillgång.

Publicerad: