Andersson: Det vänder uppåt – från låg nivå

Av:

Publicerad:
Uppdaterad:

Ekonomin har börjat vända uppåt från botten i coronakrisen – men det är från en mycket låg nivå, och osäkerheten är stor.

Det budskapet framförde finansminister Magdalena Andersson på en pressträff.

– Den senaste tiden har ett antal indikatorer visat tecken på att vi nu är i en vändning, både i Sverige men också i olika delar av Europa, säger Magdalena Andersson på en presskonferens med anledning av hennes tredje uppdatering av krisåtgärder och coronakrisens effekter.

Hon räknar med att arbetslösheten stiger när många ungdomar examineras från gymnasiet och konstaterar samtidigt att stora delar av världsekonomin har satts på paus på grund av covid-19-pandemin.

Finansminister Magdalena Andersson (S)
Foto: TT
Finansminister Magdalena Andersson (S)

Utsikterna för återhämtningen präglas dock av stor osäkerhet, betonar finansministern, som även pekar på att mycket av statistiken som kommer just nu är behäftad med stora brister vad gäller jämförbarheten mellan olika länder.

Ökande arbetslöshet

Arbetslösheten i Sverige nådde 8,1 procent i april – den högsta siffran sedan 2014. Att många unga nu står utan jobb föranleder bland annat utbildningssatsningar.

– Flera indikatorer tyder på ett försämrat läge på arbetsmarknaden, säger Magdalena Andersson.

Hon konstaterar också att sysselsättningen i svensk ekonomi sjunker.

– Det är en viktig förklaring till att arbetslösheten ökar.

Samtidigt krymper arbetskraftsdeltagandet, vilket i sin tur dämpar uppgången i arbetslöshet.

– Det vore ju väldigt olyckligt om vi kom ut ur den här krisen med ett mindre arbetskraftsdeltagande, säger Magdalena Andersson.

Underskattad sjuklönekostnad

Om de samlade åtgärderna som hittills presenterats finns just nu inga nya beräkningar på vad kostnaderna kommer att landa på.

– Vi har inte gjort någon ny kostnadsuppskattning, säger Magdalena Andersson.

Stödåtgärderna som är budgetpåverkande beräknas gå på cirka 250 miljarder, exklusive cirka 560 miljarder i garantier och likviditetsförstärkning, enligt finansministern.

En kostnad som blivit något större än beräknat är kostnaderna för att staten tagit över ansvaret för sjuklönerna. Detta kostade i april cirka 5,3 miljarder kronor, enligt Magdalena Andersson.

– Det visar att vi med allra största sannolikhet underskattat kostnaderna för sjuklöneansvaret, säger hon.

Beviljade korttidspermitteringar

Ersättningen för karensdagen på sammanlagt cirka 1 miljard hade den 1 juni betalats ut till 800 000 anställda och 20 000 egenföretagare.

Staten har därtill hittills beviljat 530 000 korttidspermitteringar, men denna åtgärd antas fortfarande kosta 95 miljarder – samma beräkning som finansdepartementet gjorde i maj.

– De som använt det här i störst utsträckning är arbetsgivarna i Västra Götaland, säger Magdalena Andersson.

De branscher som använder permitteringsstödet mest är kultur, nöje och fritid och därefter hotell- och restauranger.

Anstånd med skattebetalningar hade den 4 juni getts till drygt 31 000 bolag, med sammanlagt drygt 36 miljarder kronor.

Publicerad:

LÄS VIDARE