Mejla

Daniel Swedin

En demokratifråga att slänga ut bolagen

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: Kallestad, Gorm / TT NYHETSBYRÅN

I vintras berättade flera tidningar om lärarna Magnus Ekblom och Göran Drougge som, efter att ha skrivit kritiska debattartiklar om att skolor drivs av aktiebolag och riskkapitalbolag, stängts av från sina jobb. Deras arbetsgivare var aktiebolaget Academedia, landets största utbildningsföretag.

Vågar inte tala

I en undersökning som Lärarnas riksförbund gjorde för några år sedan visade det sig att många lärare faktiskt känner sig tystade. Nästan 70 procent av de friskoleanställda sa att de inte skulle våga uttala sig offentligt i media om de var missnöjda med sin arbetsgivare.

I februari föreslog regeringen att friskolor ska lyda under offentlighetsprincipen, på samma sätt som kommunala skolor och statliga myndigheter. Dessutom ville man att personalen på friskolor ska ha samma meddelarskydd som personal på skolor med kommunal huvudman. Som grund till förslagen ligger en utredning som tillsattes av den borgerliga regeringen.

Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten är viktiga byggstenar i vår demokrati. I grundlagen står det att alla har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar. Tjänstemän och andra som arbetar i staten har rätt att berätta vad de vet.

För den som är anställd i offentlig sektor och vissa privata verksamheter innebär meddelarskyddet en extra trygghet. Jobbar man till exempel i vården eller skolan så kan man lämna uppgifter om missförhållanden på jobbet till journalister, och det är förbjudet för chefen att försöka ta reda på vem som har läckt.
Men om man jobbar för ett privat företag har man inte riktigt samma rättigheter.

Vilket berättelsen om lärarna Ekblom och Drougge förstås vittnar om.

Men nu visar det sig att lagrådet anser att regerngs förslag krockar med aktiebolagslagen.

Rätten till profit trumfar demokrati

Offentlighetsprincipen kan vara aktiekurspåverkande. Det är marknadsstörande om lärare hur som helst får berätta om missförhållanden. Det är dåligt för profiten om berättelser om problem i svensk skola når medborgarna. Bolagens rätt att börsnotera trumfar skattbetalarnas rätt till insyn i skolans myndighetsutövning.

Nåväl, man ska förstås lyssna på lagrådet och om våra politiker - från höger till vänster - är allvarliga med sina ambitioner med att friskolorna ska omfattas av grundlagen så är lösningen enkel.

Släng ut aktiebolagen ur skolorna.


Av:

Publicerad:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.