Ge bättre stöd i skolan till barn med autism

Debattören: Fem enkla och konkreta råd till skolorna i landet

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är ett underbetyg att skolan inte ger ett tillräckligt gott stöd till barn med autism. För att kunna delta i samhället på samma villkor som andra är det otroligt viktigt att alla barn med autism får rätt anpassningar och stöd, skriver debattören.
Foto: TT
Det är ett underbetyg att skolan inte ger ett tillräckligt gott stöd till barn med autism. För att kunna delta i samhället på samma villkor som andra är det otroligt viktigt att alla barn med autism får rätt anpassningar och stöd, skriver debattören.

DEBATT. Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Ändrade förutsättningar till följd av coronapandemin riskerar att ytterligare försämra situationen för elever med autism. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa de cirka 23 000 elever i Sverige som har autism.

Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning och skollagen är tydlig med att barn som behöver stöd för att nå skolans mål ska få det för att utvecklas och nå så långt som möjligt.

Trots det upplever endast ungefär hälften av föräldrarna till skolbarn med autism, 56 procent, att barnet fick bättre stöd i skolan efter diagnosen, visar Autism-enkäten från Autism- och Aspergerförbundet.
Det är ett underbetyg att skolan inte ger ett tillräckligt gott stöd till barn med autism. För att kunna delta i samhället på samma villkor som andra är det otroligt viktigt att alla barn med autism får rätt anpassningar och stöd. Dessutom får många flickor med autism inte någon diagnos förrän efter att de slutat skolan, vilket innebär att det finns ett stort mörkertal av barn som inte får det stöd de behöver.

Många skolbarn med autism har mycket hög frånvaro i skolan. Orsakerna till frånvaron är främst bristande stöd under skoldagen, brister i anpassning av skolmiljön och att skolpersonalen har för låg kunskap om autism.

Det finns många engagerade anställda på skolor runt om i landet som redan i dag gör ett fantastiskt arbete för barn med autism. Vi vet att skolpersonalen vill ge rätt stöd men att de ofta saknar verktygen som behövs. Därför har vi tagit fram fem enkla och konkreta råd om vad skolorna bör tänka på för att ge rätt anpassningar och stöd till barn med autism.


Så kan skolan skapa bättre förutsättningar för barn med autism:

1. Glöm inte rasten
Ofta behöver barnen stöd över hela skoldagen, även på rasten och på fritids.

2. Förtydliga det du säger
Använd tydliggörande pedagogik som exempelvis bildstöd och tydliga, korta instruktioner.

3. Minimera störmoment
Många med autism är överkänsliga för ljud, ljus och dofter. Undersök om skolmiljön behöver anpassas för att ta bort den typen av hinder.


4. Skippa småpratet och var konkret
Många med autism ser inte vitsen med småprat så håll dig till ämnet och till fakta. Undvik abstrakta begrepp och bildspråk och var konkret.

5. Lär av experterna
Ta hjälp av till exempel habiliteringen eller Specialpedagogiska skolmyndigheten, som ger både gratis råd och handledning till skolor. Barnet är också expert och kan tala om vad just hen behöver.

Många barn med autism behöver extra stöd, speciellt nu när coronapandemin förändrat skolans vardag, och skolan behöver bli bättre på att ge dem det. Genom att fler skolor i landet följer våra råd får också fler av Sveriges cirka 23 000 skolbarn med autism möjlighet att delta i samhället på samma villkor som alla andra.


Agneta Söder, skolexpert på Autism- och Aspergerförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE