Hög tid att agera mot corona i våra förorter

Debattören: Konsekvenserna för samhället kan bli ännu mer förödande

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi kan se hur spridningen är stor i bland annat Spånga och Kista. Många som bor i förorten rör sig dock runtom i Stockholm precis som alla andra. Om vi inte tänker som en enhet nu kan konsekvenserna för hela samhället bli ännu mer förödande, skriver Madeleine Opira. Bilden är ett montage.
Foto: TT
Vi kan se hur spridningen är stor i bland annat Spånga och Kista. Många som bor i förorten rör sig dock runtom i Stockholm precis som alla andra. Om vi inte tänker som en enhet nu kan konsekvenserna för hela samhället bli ännu mer förödande, skriver Madeleine Opira. Bilden är ett montage.

DEBATT. Det tas för givet att information till boende i utsatta områden inte når fram. Till viss del kan detta vara sant – men det vet vi inte förrän vi utvärderat effekterna av informationsspridningen.

Att dra snabba slutsatser kan leda till att vi tar felaktiga åtgärder och därför inte får det önskade resultatet. Även om det är bra att information nu når ut på flera språk.

Bilden som har getts av myndigheter och politiker om det rådande läget har inte gjort det lätt för människor att förstå hur de ska agera. Vi har 500 som gräns för folksamlingar och restauranger, butiker och andra träffpunkter har hållits öppna under en lång period.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sa senast igår på programmet Aktuellt att tydlighet är sekundärt bara målet är tydligt.

Det finns en genomgående trend i samhället i dag där en stor del av befolkningen inte förstår vidden av virusets konsekvenser. Detta gäller från fjällen till förorten. Att få ett klart grepp om Covid-19 är särskilt svårt då det inte utförts tester i någon större omfattning och det kan upplevas som att få bär på viruset i Sverige och att den dödliga utgången är låg.

Som boende och verksam i det berörda Järvaområdet gör det mig därför bekymrad att viktig information inte görs tillgänglig snabbt, för allmänheten och särskilt boende, så man individuellt och kollektivt kan vidta förebyggande åtgärder.

Stockholms Läns Landsting fick signaler på att smittan verkade sprida sig snabbare i områdena Spånga och Kista redan i förra veckan. Det ger upphov till frågor om ovisshet om hur långt smittan nu har spridit sig?

Även om kunnandet och expertisen om Covid-19 bör ligga hos Folkhälsomyndigheten och ansvariga politiker, säger smittskyddslagen, 2:a kapitlet, paragraf 3 att vi har rätt att få information som kan hota liv och hälsa.

Där anser jag att pliktskyldigheten har brustit och bör nu snabbt åtgärdas med procedurer för hantering och spridning av livsviktig information. Inte minst för lärande för nutiden och framtiden.

Att just fattiga områden där många inte har möjligheten att sätta sig in i sina rättigheter inte får väsentlig information, väcker frågor om jämlikhet. Särskilt då vi också vet sedan tidigare att vi inte har en likvärdig vård överlag.

För att inte desinformation och missnöje ska spridas är det av yttersta vikt att flera bollar hålls i luften samtidigt. 556 000 människor lever i utsatta områden under olika förutsättningar.

Här varierar språkkunskaper och förutsättningar för att på ett bra sätt kunna hantera krisen. Vad som är tydligt är dock att en större andel arbetar i yrkeskategorier där det är svårt att arbeta hemifrån, en större andel bor trångbott, en större andel har inget arbete att gå till och hälsan är sämre för många än i andra stadsdelar.

Med vetskapen om detta, hade vi och har vi möjligheten att agera nu om än sent med att hitta lösningar för att underlätta för människor att kunna skydda sig själva och andra mot smittan under de verkliga förutsättningar som människor lever i.

En ytterligare aspekt är att nu i denna fas kan vi se hur spridningen är stor i bland annat Spånga och Kista. Många som bor i förorten rör sig dock runtom i Stockholm precis som alla andra gör.

Om vi inte tänker som en enhet nu kan konsekvenserna för hela samhället bli ännu mer förödande.

För att kunna agera kraftfullt, behövs det en tydlighet hos våra beslutsfattare och ansvariga myndigheter.


Madeleine Opira, grundare, tankesmedjan A Million Minds. Verksam och boende i Järva


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publicerad:

LÄS VIDARE