Debatt

Ska ni låta svensk motorsport dö ut?

Debattörerna: Riksdagen måste agera – 50 år gamla bullerregler håller inte

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Gislaveds kommun hoppas att riksdagen inser att det nu är dags för en anpassning av de allmänna bullerråd som formulerades för snart 50 år sedan. Om inte befarar vi att motorsportens tid i Sverige snart är förbi, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Scandinavian Raceway (SRW), motorbanan i småländska Anderstorp, byggdes på 60-talet. Förutom Formel 1 har här körts SM-, EM- och VM-tävlingar för både bil och MC.

Banan utgör i dag en del av Gislaveds kommuns identitet och har stor betydelse inte minst då den medför arbetstillfällen både direkt och via besöksnäringen. Banan bidrar till att öka attraktiviteten för kommunen och det långa avståndet till andra banor gör den betydelsefull för hela regionen.

I dag ägs banan av Gislaveds kommun och disponeras av en ideell förening. Banan används för nationella och internationella tävlingar, samt ungdomsverksamhet.

På anläggningen finns ett motorsportgymnasium med cirka 70 elever, vilka utbildas till bil- och racingmekaniker. Genom skolans placering har eleverna möjlighet att medverka som funktionärer vid tävlingar och knyta värdefulla kontakter i branschen.

Tillstånd för motorbanor utfärdas av kommunala miljönämnder samt länsstyrelser. Underlagen består av omfattande utredningar av buller och andra miljöfrågor. När tillstånden utfärdats blir de ofta föremål för överklaganden och långa processer i domstol. Generellt väger då Naturvårdsverkets riktvärden för buller mycket tungt.

Värden, som för motorbanor fokuserar på enstaka ljudtoppar, är lågt satta, lägre än för annat trafikbuller. I princip går det inte att bedriva motorsport om inte tillståndsmyndigheterna medger avsteg från riktvärdena.

Sådana undantag brukar medges för tävling och träning, men endast under ett begränsat antal dagar per år.

Tävlingar medför stora utgifter och bidrar endast marginellt till finansieringen av anläggningen. Den måste därför hyras ut till mindre spektakulära och bullrande evenemang som testkörningar, fordons- och trafikutbildningar.

Men även mer ”vardaglig” verksamhet stöter på problem då ljudnivåerna vid bostäder i närheten av anläggningarna inte får överstiga vanlig samtalsnivå. Reglerna är tuffare än för trafik på allmän väg. Enkelt uttryckt, du får åka till banan men inte på den. 

Vid mätning av vägtrafik får genomsnittliga nivåer, så kallade ekvivalenter, större betydelse.

För vägtrafik tillåts mer buller än från motorbanor, för maxljud faktiskt mycket mer än det dubbla.

Ljudstörningar från vägtrafik hanteras vanligtvis utifrån beräknade ekvivalenta nivåer över hela dygn, det vill säga genomsnittsvärden inkluderande ”tysta” nätter medan riktvärdena för motorbanor enbart avser enstaka ljudtoppar.

I Gislaved har verksamheten på försök reglerats med hjälp av timekvivalenta värden under två år. Fördelen är att åtgärder mot buller kan sättas in innan en överträdelse inträffat. Med reglering utifrån maxvärden kan man reagera först i efterhand.

Erfarenheterna av ekvivalent mätning, inte minst utomlands, är mycket goda.

Naturvårdsverkets råd är endast en vägledning. Om värdena överskrids innebär det inte per automatik att olägenhet uppstår. I bedömningen måste hänsyn tas till antalet människor som upplever sig störda, hur ofta det inträffar med mera.

Antalet dagar med tillåtna undantag varierar mellan olika banor i landet, även där förhållandena i övrigt är likartade. Detta tyder på att olika länsstyrelser gör olika bedömningar, vilket är besvärande ur konkurrenssynpunkt.

Tolkning av Naturvårdsverkets råd kring buller innebär att verksamheten vid våra motorbanor begränsas till ett minimum och på sikt hotas av nedläggning.

Även om motorsportbranschen inte är mogen för en omställning till helt fossilfri verksamhet så går utvecklingen i den riktningen. Men inte ens motortävlingar med elfordon klarar Naturvårdsverkets riktvärden för buller.

Under våren behandlas ett antal motioner av riksdagen, vilka vill modernisera regelverken för ljudstörningar från motorbanor och andra idrottsanläggningar.

Gislaveds kommun hoppas att riksdagen inser att det nu är dags för en anpassning av de allmänna råd som formulerades för snart 50 år sedan. Om inte befarar vi att motorsportens tid i Sverige snart är förbi.


Carina Johansson, ordförande kommunstyrelsen Gislaved (C)          
Anton Sjödell, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Gislaved (M)
Marie Johansson, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen Gislaved (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE

DEBATT Stöd bönderna i krisen – handla svensk mat

ÄMNEN I ARTIKELN

Anderstorp

Gislaved

Riksdagen

Motorsport

Buller

Miljöfrågor