Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Debattörerna: Allt fler länder avkriminaliserar våld hemma

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Våld i hemmet som utövas av män mot kvinnor har eskalerat. Att fler och fler länder, även inom EU, nu avkriminaliserar detta är helt oacceptabelt. Istanbulkonventionen är ett viktigt redskap i kampen mot den dolda pandemi som våld i hemmet faktiskt utgör, skriver Annika Strandhäll och Sara Heikkinen Breitholtz (S).
Foto: Getty
Våld i hemmet som utövas av män mot kvinnor har eskalerat. Att fler och fler länder, även inom EU, nu avkriminaliserar detta är helt oacceptabelt. Istanbulkonventionen är ett viktigt redskap i kampen mot den dolda pandemi som våld i hemmet faktiskt utgör, skriver Annika Strandhäll och Sara Heikkinen Breitholtz (S).

DEBATT. 2017 avkriminaliserade Ryssland våld som utövas av män mot kvinnor inom hemmets fyra väggar. Enligt SVT har uppskattningsvis 35 procent av ryska kvinnor misshandlats av sina män.

En lag som mildrar, förminskar eller helt avkriminaliserat våldet som utövas inom hemmet kan inte ses som annat än en statlig sanktion av mäns våld mot kvinnor. Ryssland var bara början på en oroande trend som nu snabbt går åt fel håll.

Det senaste landet att ställa sig bakom den absurda tanken att våld i nära relationer, eller hustrumisshandel för den som vill, är något som ska hanteras i hemmet, och möjligen av kyrkan är Polen. Polen är ett av EU:s största medlemsländer och en alltmer auktoritär stat som följer ett tydligt mönster.

Det är för övrigt samma mönster som Ungern ihärdigt har följt sedan Victor Orban tog makten.

Istanbulkonventionen är ett viktigt redskap i kampen mot den dolda pandemi som våld i hemmet faktiskt utgör. Definitionen är inom just den här konventionen vidare än inom någon annan motsvarighet internationellt.

Detta då den definierar våld i hemmet som "ett brott mot de mänskliga rättigheterna och en form av diskriminering av kvinnor och avser varje fall av könsrelaterat våld som leder till, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada eller fysiskt, sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt lidande för kvinnor, inbegripet hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om det sker i ett offentligt eller privat sammanhang."

Vi socialdemokrater har länge och oförtröttligt arbetat för kvinnors egenmakt och rätten för varje kvinna att leva ett liv fritt från våld och övergrepp. Vi kan aldrig acceptera att stater som Polen och Ungern väljer att följa den ryska modellen.

Förutom att det är icke-demokratisk så är det direkt lagvidrigt att återgå till en världsmaktsordning där kvinnor förpassas till hemmet och där allt som sker inom hemmets fyra väggar ska anses vara ”heligt”.

När stater som säger sig vara anhängare av såväl rättsstatens principer som mänskliga rättigheter uttrycker en ambition om att så tydligt göra avsteg och avkall på de mest fundamentala mänskliga rättigheterna så måste Sverige agera kraftfullt.

Vi behöver använda alla till buds stående medel, inom alla de samarbeten där vi möter representanter från alla stater som väljer att mitt under rådande pandemi, inte covid-19, utan den pandemi som våld i hemmet utgör, ta upp frågan.

Vi kan inte acceptera att kvinnor tillåts utsättas för våld - en rättighet som för oss som representerar Sverige är minst lika viktig som alla andra demokratiska fri- och rättigheter.


Annika Strandhäll, jämställdhetspolitisk talesperson, ledamot i Utrikesutskottet (S)
Sara Heikkinen Breitholtz, riksdagsledamot ,ledamot i Utrikesutskottet (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE