Ni struntar i forskning om förskolan, politiker

Slutreplik från Friskolornas riksförbund om barngruppers storlek

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Förskolans verksamhet är inte uppbyggd likt ett skift på fabriken, skriver Ulla Hamilton.
Foto: Bilden är ett montage
Förskolans verksamhet är inte uppbyggd likt ett skift på fabriken, skriver Ulla Hamilton.

Gustav Fridolin säger sig ta min kritik med ro angående att regeringen försöker uppifrån Utbildningsdepartementet styra förskoleverksamhet på golvet. Men det är intressant att politiker, inte bara Fridolin utan även många andra, struntar i vad forskningen säger.

Skolverket konstaterar i rapporten ”Barngruppers storlek i förskolan” att ”Frågan om vad som är en lämplig storlek för barngrupper i förskolan är komplex och behöver ses i ett socialt och kulturellt sammanhang. Forskningen visar att några avgörande faktorer att ta hänsyn till är personalens kompetens, personaltäthet, barngruppens sammansättning och den fysiska miljön.”

Om politiken vill satsa mer pengar på förskolan så står det givetvis dem fritt. Men det handlar också om att få valuta för pengarna i form av bättre kvalitet.

Det är hur ni gör det och på vilka grunder som vi lyfter fram, att ni går emot den idé som ni själva annars ofta framhäver: att låta professionen själv styra sin verksamhet.

Självklart säger personal och förskolechefer ja till mer pengar. Men jag tror inte de säger ja till att få påbud om utformning av sin verksamhet på detaljnivå, som regeringens statsbidrag och det överliggande hotet om lagstiftning i praktiken är.

Särskilt då det blir innehållslöst på grund av att det är långt ifrån tydligt vad en barngrupp är.

Alla som har besökt en förskola vet att verksamheten inte är uppbyggd likt ett skift på fabriken.  Antalet anställda på pappret säger rätt lite om hur ett rum med barn i en förskola kommer se ut vid en viss tidpunkt.

Försöket att styra detta uppifrån är helt enkelt dömt till att bli innehållslös populism för att blidka föräldrar.

Så låt oss enas i att förskolans kvalitet ska fortsätta utvecklas där varje barn får sin uppmärksamhet och kan utvecklas utifrån sina behov och där förskolan blir en ännu bättre arbetsmiljö. 

Men låt oss också vara tydliga med att vi skiljer oss i att inte tror på att centrala påbud om bemanning är kvalitetsdrivande eller gör förskolan till en mer attraktiv arbetsplats.

Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE