Att tillåta eutanasi gör inte människan friare

Replik från KSF om en utredning kring dödshjälp

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att tillåta dödshjälp för terminalt sjuka patienter kan verka humant, men när staten lagstiftar om vem som får tillgång till dödshjälp så bestämmer den samtidigt vilka liv som anses värda att leva. Att legalisera dödshjälp ger människan större självbestämmanderätt, men hon blir inte friare, skriver debattören.
Att tillåta dödshjälp för terminalt sjuka patienter kan verka humant, men när staten lagstiftar om vem som får tillgång till dödshjälp så bestämmer den samtidigt vilka liv som anses värda att leva. Att legalisera dödshjälp ger människan större självbestämmanderätt, men hon blir inte friare, skriver debattören.

REPLIK. Efter rapporteringen om den svårt sjuke man som med hjälp av en svensk läkare valde att avsluta sitt liv skriver två liberaler om varför Sverige bör legalisera dödshjälp.

De efterlyser en statlig utredning som ska undersöka på vilket sätt Sverige kan införa laglig dödshjälp men uttrycker samtidigt ett stöd för den modell som används i Oregon.

Att tillåta dödshjälp för terminalt sjuka patienter kan verka humant, men när staten lagstiftar om vem som får tillgång till dödshjälp så bestämmer den samtidigt vilka liv som anses värda att leva.

I de länder där dödshjälp tillämpats under längst tid, så har tolkningen av regelverken alltid blivit mer tillåtande över tid. I Oregon har andelen patienter som remitterats till psykolog efter ansökan om dödshjälp minskat avsevärt över tid.

För endast 4-5 procent av patienterna bedöms beslutskompetensen av en expert. När dödshjälp legaliseras urholkas alltså människovärdet och med tiden normaliseras självmord som godtagbart för en allt större andel av befolkningen.

Att legalisera dödshjälp ger människan större självbestämmanderätt, men hon blir inte friare.

Ett samhälle som accepterar att svårt sjuka människor avslutar sina liv skickar också signaler till de friska om vad som förväntas av dem när de själva hamnar i en sådan sits. När möjligheten införs så visar erfarenhet från andra länder att dödshjälp över tid efterfrågas i allt större utsträckning.

Enligt marknadens logik ställs därefter politiska krav på en allt mer liberal lagstiftning. Döden måste alltså fredas från staten så att människor kan leva sina liv fria från otillbörlig påverkan.

Den mänskliga värdigheten kan aldrig påverkas av lidande eller bristande autonomi. Genom den specialiserade palliativa vården upprätthålls denna princip vid livets slutskede. Den fokuserar inte bara på patienternas fysiska utan även på deras psykiska, sociala och existentiella behov.

Om den palliativa vården är otillräcklig så är forskning och utveckling, inte legaliserad dödshjälp, vägen framåt.


Alexander Mattebo, förbundsordförande Kristdemokratiska studentförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE