Gärna granskning men utan era osanningar

Replik från Erik Slottner om Stockholms äldrevård och coronapandemin

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är självklart att hanteringen av och beredskapen inför pandemin ska granskas grundligt i Stockholm och i hela landet. Oppositionen borde dock samtidigt se över sitt eget agerande under krisen, skriver Erik Slottner.
Det är självklart att hanteringen av och beredskapen inför pandemin ska granskas grundligt i Stockholm och i hela landet. Oppositionen borde dock samtidigt se över sitt eget agerande under krisen, skriver Erik Slottner.

REPLIK. Coronapandemin är den största utmaning Stockholms stad ställts inför i modern tid. Flertalet åtgärder har vidtagits för att minska dess negativa konsekvenser och sedan en månad tillbaka ser vi en minskning av smittan på stadens äldreboenden.

Det är därmed inte sagt att det inte kan ha funnits brister i stadens agerande och i den krisberedskap som både nuvarande majoritet och det förra styret har ansvar för. Det är självklart att hanteringen av och beredskapen inför pandemin ska granskas grundligt i staden och i hela landet.

Staden har påbörjat arbetet med att tillsätta en granskning, något som artikelförfattarna redan känner till. Även IVO arbetar med att genomföra en granskning. Därtill kommer vi titta på den nationella kriskommissionens resultat, för att inte isolera utvärderingen till staden när krisen är nationell.

Oppositionen borde dock samtidigt se över sitt eget agerande under krisen. I stället för att sluta leden och samarbeta konstruktivt för stockholmarnas bästa har de ofta ägnat sig åt att försöka plocka politiska poänger, inte sällan på felaktiga grunder. Man har efterlyst kohortvård när den redan tillämpats, felaktigt påstått att förstärkningsteam inte funnits i hemtjänsten före 24 april och kallat en ren informationsträff för ”krismöte”.

Vi välkomnar kritiska granskningar och konstruktiva förslag från oppositionen. I ett krisläge är det dock viktigt att inte fara med osanning, och att stötta stadens hårt arbetande medarbetare, inte minst inom äldreomsorgen.


Erik Slottner, äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE