Debatt

Naturistbad är en självklar rättighet

L i Uppsala: Naturisterna i Fjällnora ska erbjudas annan badplats

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Badplatsen i Fjällnora har sköts exemplariskt i 50 år. Vi ska absolut inte ta den ifrån dem. Inte utan att kunna erbjuda ett alternativt fullgott alternativ, skriver debattören.

Foto: MAGNUS JANSSON KLARIN
DEBATT

DEBATT. Senaste tiden har en ganska ilsken debatt blossat upp runt naturistbadet i Fjällnora.

Jag vill delge er alla en mer balanserad bild.

Gatu- och samhällsmiljönämnden har antagit en badplatsplan. I den står att förvaltningen ska utreda en alternativ placering för naturistbadet. När vi säger utreda menar vi politiker att det ska tittas på olika alternativ och föras en dialog med berörda parter.

Bakgrunden till att utreda en alternativ placering är egentligen rätt enkel. Det saknas utrymme på badplatserna. Nakenbad kräver en del hänsyn till andra och en viss avskildhet.

Om naturistbadet flyttar skulle badplatsen i Fjällnora enkelt kunna utvecklas för att rymma fler badande som föredrar att ha badkläder på.

Nu undrar den som är cynisk att vem som helst kan väl lägga sig på naturistbadet med bikini? Svaret är nej!

På ett naturistbad sker badet utan kläder. Det som avdramatiserar och avsexualiserar nakenheten är just det faktum att samtliga som befinner sig på stranden är utan kläder. Så låt oss respektera detta.

Anledningen till den hetsiga debatten som nu rasar, är att förvaltningen försökt anpassa sig till rådande situation med covid-19.

Reserestriktionerna har gjort att badplatserna är överfulla och dessutom finns förbud mot att soldyrkarna ligger packade som sillar i en ask.

Tanken om att erbjuda mer utrymme till så kallade normala badare var kanske god från början, men helt utan konsekvensanalys.

Naturistföreningen har skött sin badplats i Fjällnora exemplariskt i 50 år. Vi ska absolut inte ta den ifrån dem. Inte utan att först kunna erbjuda dem ett fullgott alternativ till placering. Covid -19 eller inte.

En anvisning till en viss yta kan inte ses som permanent. Därför hoppas vi på samarbete med föreningen i en framtida utredning av placeringen.

Det kan ju faktiskt vara så att förvaltningen hittar en långt mycket bättre placering av naturistbadplatsen och att föreningen känner sig mer än nöjda med ersättningsalternativet.

Liberalernas ställningstagande är att:

  • Naturistbad ska fortsatt vara en självklar rättighet för Uppsalas kommuninvånare.
  • Naturistföreningen kan komma att erbjudas en alternativ placering av badplatsen framöver.
  • Naturistföreningen ska absolut inte behöva flytta sin badplats under 2020. I år kommer den under alla omständigheter finnas kvar i Fjällnora.
  • En eventuell framtida flytt av naturistbadstranden kommer att föregås av en dialog med föreningen.

Att vissa människor på avskild plats badar nakna är inget som skadar någon annan. Därför skulle vi i Liberalerna aldrig inskränka naturisternas möjlighet att bada utan kläder.


Susanne Eriksson, gruppledare och ordinarie ledamot för liberalerna i Gatu- och samhällsmiljönämnden. Ersättare i kommunfullmäktige. (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

”Enigt beslut att hitta en ny placering”

ÄMNEN I ARTIKELN

Uppsala

Badanläggningar

Covid-19

Naturism

Liberalerna