Debatt

Applåder är bra - goda arbetsvillkor är bättre

Debattörerna: Hög tid att bristyrken blir drömjobb

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det finns idag stora brister för sjukvårdspersonalen. Inte minst att så få just nu söker sig dit. Detta beror på arbetsmiljön, för dålig lön och bristande karriärmöjligheter. Liberalerna har konkreta förslag för att åtgärda detta, skriver debattörerna.

Foto: TT
DEBATT

DEBATT. Det är dags att sjukvårdsyrkenas arbetsmiljö, karriärmöjligheter och löneutveckling gör resan in i nutiden.

Sverige 2020. Pandemi i en tid då erfarna yrkespersoner säger upp sig från sjukvården - de orkar inte med tunga skift och flack löneutveckling.

Allt färre har också valt att utbilda sig till sjuksköterska: hösten 2019 sökte sig nästan 5 000 färre till sjuksköterskeprogrammen jämfört med hösten 2015. Dessutom tar sig färre studenter hela vägen till examen tre år senare.

Statistiska centralbyrån (SCB) bedömer samtidigt att behovet av sjuksköterskor kommer att öka med 35 procent till 2035, cirka 4300 nya sjuksköterskor per år mellan 2022-2035. Då är inte den redan existerande bristen på cirka 750 sjuksköterskor inräknade. 20 av 21 regioner visar på brist idag. Ovanpå allt detta råder ett ständigt ökande behov av specialistsjuksköterskor. Det håller inte.

Coronapandemin har mitt i eländet gett oss ett smalt fönster av möjligheter som kan göra stor skillnad i sjukvården, om vi agerar snabbt och bestämt. Pandemin har nämligen fått fler engagerade unga människor att söka till vårdutbildningar och många tidigare anställda har hört sina tidigare kollegors rop på hjälp och tillfälligt återvänt till sjukvården.

Vi måste ta vara på den chansen.

Liberalerna föreslår politisk handling som låter sjukvården behålla de mest erfarna och lockar fler studenter till sjuksköterskeyrket. Vi har förslag på tre huvudområden:

  • Tio gångers erfarenhet ska ge dubbel lön. Många av sjukvårdens kvinnoyrken lider av framtung löneutveckling. Löneökningarna avstannar helt enkelt med tiden, dvs. ju fler år en sjuksköterska, logoped eller sjukgymnast stannar på en arbetsplats, desto mindre belönas hon för sin kompetens. Detta måste vi ändra på. Utbildning ska löna sig, och det ska gå att göra en lönekarriär under sitt yrkesliv, även i ett yrke där många kvinnor arbetar. Det ska bli självklart att en riktigt erfaren sjuksköterska tjänar dubbelt så mycket som en nyutexad på samma arbetsplats.
  • Hållbara dagar och nätter. Varje arbetspass ska vara meningsfullt. Vi vill ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att ge mer råd och stöd om god arbetsmiljö. Staten behöver också ta sitt ansvar för att minska administrativt kringjobb och byråkrati. Inte minst krävs stärkt ledarskap, modern IT och en översyn av rollfördelningen mellan yrkesgrupper. Varje anställd ska helt enkelt kunna gå till jobbet med tillförsikt.
  • Ett sunt och utvecklande arbetsliv, hela yrkeslivet. Vi måste ta vara på människors driv och vilja att utvecklas på sin arbetsplats. Som ett första steg har vi förhandlat med regeringen om minst 150 miljoner årligen till betald specialisering för sjuksköterskor, så att fler ska kunna ta steget. Eldsjälar får det snart lättare att driva småskalig vård och vi vill göra det lättare för anställda att få gehör för idéer och innovationer och öka möjligheten till klinisk forskning för fler yrkesgrupper. En huvudfråga för oss är slutligen att alla som vill ska orka jobba heltid, men det är långt från självklart i yrken där omtanken och kunskapen behövs dygnet runt. Vi vill ta vara på forskning om friska arbetstidsmodeller genom att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att sammanställa kunskapen och sprida den över landet.

Människor i sjukvården ska trivas och utvecklas. Det ska aldrig vara en förlustaffär att utbilda sig till ett bristyrke.

Det är hög tid att bristyrken blir drömjobb. Vi ger oss inte innan vi nått dit.


Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson (L)
Alexander Höglund, partistyrelsen (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Liberalerna

Vårdpolitik

Vård & omsorg

Coronaviruset

Jobbpolitik

Arbetsmarknad

Utbildningspolitik