Sålde video och glass – lamslår hela sjukvården

Ett företag, som annars ägnar sig åt frozen yoghurt, har lamslagit en stor del av svensk sjukvård.

Företaget syns knappt till

Omsätter 700 miljoner årligen